İtiraz

VAR EDENİN ADIYLA!

BİSMİLLAH AŞK İÇİN

Bizler yeryüzü çocukları beyaz, kavruk tenli her millet ve dinden çocuklarız. İlkelerimizin kadim savunucularıyız Selçuklulardan Moğollara oradan Osmanlıya savrulan halkın çocukları , AK BUDUNLAR tarafından ötelenen ezilen sindirilmeye çalışılan KARA BUDUN çocuklarıyız.

Bilmem kaç yüzyıl geçti ve bugün hala bir itirazın temsilcileriyiz iktidar bilmediklerimizin iktidarlarına itirazımız var!

Sınıfsız ve sınırsız bir barış yurdu özlemimiz var!

Tabiata ve toprağa özlemimiz, betonlaşmaya itirazımız var!

İlahlaştırılan mala ve mülke itirazımız,  mülkün tek sahibine özlem ve liyakatimiz var!

Pirlerimiz’den işittik “Sultanların sofrasına oturan din adamlarına” itirazımız var!

Bir lokma bir Hırka diyen dervişlerimize, devrimcilerimize özlemimiz var!

Muhammed ve Aliden mirasımız zalimlere isyanımız var!