Kategori: Kuran-ı Kerim Tesfiri

0

Tefsire Giriş

Kadrican Mendi’nin Kara Budun Mescidi’nde yapmış olduğu tefsir dersleridir. Giriş mahiyetinde olan ilk derste kuran yaklaşımlar kavramlar ve anlattıkları konu edilmiştir.