Muammer Kaddafi – Yeşil Kitap

Birinci Bölüm
Sorunların Demokratik Çözümleri. (Halkın İktidarı). Üçüncü Dünya Teorilerinin Politik Yönü
– Yönetim Araçları

“İnsan topluluklarının başlıca politik problemi, yönetim araçlarıdır… Hatta aile içi çatışmalar bile çoğu zaman bu sorundan kaynaklanır…Yeşil Kitap, yönetim araçları konusunda kesin teorik çözümdür…Örneğin; seçmenlerin oylarının %51’ini alarak, siyasi mücadelede zafer kazanan aday, hükümetin diktatörce kurulmasına yol açar. %49 seçmen, seçmedikleri yönetim araçlarının altında kalır ve sahte bir manto giymiş demokrasi, diktatörün ta kendisidir”…

– Parlementolar

“Halk adına hiçbir temsilci olamaz… Temsilcilik, sahtekarlıktır… Şu bir gerçektir ki, parlamentonun varlığı halksız iktidar anlamına gelir. Parlamentolar, demokrasinin uydurmasıdır.”

– Parti

“Çok partili sistem, demokrasinin zayıflığıdır… Parti, çağdaş bir diktatörlüktür, bu çağdaş diktatörlük yönetiminin bir parçasıdır. Bu, diktatörlüğün son silahıdır…”

– Sınıf

“Sınıf, parti sistemi gibi, kabile ya da klan toplumu itaat altına alır ve hakim olur. Sınıf, kan ilişkisi, ortak ideoloji, kültür, coğrafi birliktelik ve yaşam standardı gibi ortak çıkarlar doğrultusunda birleşen toplumun bir parçasıdır.”…

– Referandum

“Referandum, demokrasinin uydurmasıdır… “Evet” diyenler ve “hayır diyenler” aslında isteklerini ifade edemezler, çağdaş demokrasinin sessizliğinde kalmaya mahkumdurlar. Onlar tek kelime söyleyebilirler “evet” ya da “hayır”…

– Halk Kongresi ve Halk Komitesi

“Halk demokrasine ulaşmanın yeğane aracı, halk kongresidir. Dünyada bu yönteme uymayan tüm yönetimlere, demokratik yönetim denemez.. Halk kongresi, demokrasi yolundaki halk hareketinin nihai hedefidir.”

– Toplum Yasası

“Toplum yasası, toplumun gelenekleri ya da dinidir… Anayasa, toplum yasası değildir. Anayasa, temelinde insanın yapımı bir kanundur.”

– Basın

“Basın, toplumun bir ifade yoludur, kişilerin ya da kurumların değil…Gazete, sadece sahibinin kişisel görüşlerini ifade eder. ”

İkinci Bölüm
Ekonomik Problemlerin Çözümleri.(Sosyalizm). Üçüncü Dünya Teorilerinin Ekonomik Yönü

Üçüncü Bölüm
Üçüncü Dünya Teorilerinin Toplumsal Yönü

– Aile

“Bireysel olarak insan için aile, devletten daha önemlidir…Aile, insanın beşiği, babasının evi ve sosyal güvencesidir.”

– Kabile

“Kabile, aile topluluklarını içinde barındıran bir tür ailedir.”

– Millet

“Millet, insana kabilesinden çok daha geniş bir güvenlik sağlar… Dünya toplulukları içinde millet, aynen kabile içindeki aile gibidir.”

– Kadın

“Kadın, insandır. Erkek de insandır. Bu, şüphe götürmez bir gerçektir…Kadınlar da, erkekler gibi yeyip içiyor, nefret ediyor ve seviyor, düşünüyor, öğreniyor ve anlıyor… Sonuç olarak erkek – erkektir, kadın da kadın. Neden ? Neden insan toplulukları sadece erkekten ya da sadece kadından değil de, her ikisinden birde oluşuyor ? Anlaşılıyor ki, hem kadının hem erkeğin, ikisinin de aynı anda varlığı, doğal bir zorunluluktur.”

– Azınlıklar

“İki tip azınlık vardır: sosyal bakımdan kendi milleti ile birleşen ve kendi milletine sahip olmayan”

– Siyahlar

“Dünyayı siyahlar yönetecek… Beyazların, siyahları köleleştirmesi, kölelik tarihinin son etapıdır… Bu bilinç, ta ki haklarını tam olarak alana kadar siyah insanın hafızasında kalacaktır.”

– Öğrenim

“Zorunlu disiplinli eğitim programı, pratikte kitleler arasında cehaleti zorla empoze etmektir.”

– Müzik ve Sanat

“İnsanlar, aynı dili konuşmadıkça, özürlü olurlar. Ta ki, her ulus mutluluğunu ve hüzünü, iyi ve kötüyü, güzeli ve çirkini, barışı ve acıyı, ölümü ve ölümsüzlüğü, sevgiyi ve nefreti, sözlerini ve çeşitli duygularını ifade etmeyi kendi dilinde ve doğal olarak öğreninceye kadar… Ayrıca insan davranışlarındaki tepkileri ve duygusal algıları, dili konuşan kişi belirler.”

– Spor, Binicilik, Temsil

“Faydaları gözönüne alındığında, spor sağlık ve eğlence aracıdır ve bu tüm insanların hakkıdır”