Emani Al-Rahmun ve evladı Halap Al-Rahmun hakkında.

VAR EDENİN ADIYLA VAR EDENİN ADIYLA BİSMİLLAH

Sevgili Ensar ve Muhacir halkı;
Kaynarcada vahşice katledilen kardeşimiz Emani Al-Rahmun ve evladı Halap Al-Rahmun için son vazifemizi yapmak için burada toplandık. Gün geçtikçe ensar ve muhacirlik kardeş hukukunu kendi iç vicdanında kaybetmeye doğru giden bir süreç başlamıştır bu sürecin akıbeti bu toplum için vahim bir sonuca doğru gitmektedir. Bu bildiriyi Hz. Peygamberin (s.a.v.) Medine’ye gittiğinde oradaki Müslümanlara söylemiş olduğu sözleri hatırlatmak maksadıyla kaleme alıyoruz.

 

Hz. Peygamber (s.a.v.) sevdiği memleketi Mekke’ den Medine’ye hicretinde oradaki Müslümanlara şu şekil vaaz etmişti ‘Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete giremez-siniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!’ (Müslim, Îmân 93-94; Tirmizî, Et’ime 45; İbni Mâce, Mukaddime, 9)

Bu sebeple Sakaryalı Ensar ve Suriyeli Muhacir halkımıza aralarında selamı yaymayı ve kardeşliğimizi sağlamlaştıracak fiili yatlarda bulunmayı tavsiye ediyoruz… Bu kardeşlik hukuku arasına girecek fitnelerden Allah’a sığınırız.

Kara Budun Mescidi

Bir Cevap Yazın