“Dine karşı din cephesi her geçen gün daha da netleşmektedir”

Ankara’da Yeni Şafak temsilciliği önünde eylem: “Dine karşı din cephesi her geçen gün daha da netleşmektedir”

 

Ankara’da bir grup Müslüman, Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilciliği önünde eylem yaptılar.

Amaçlarının “İktidarlarını meşrulaştırmak için İslam’ı ağızlarına sakız edip eğip bükenlerini kınamak” olduğunu belirten grup adına Yusuf Şanlı tarafından yapılan açıklamada, “Böyle bir atmosferde bizleri de kendilerine itaat etmeye çağıran iktidar ve yandaşları bilsinler ki, bizim için vahyin inşa etmediği her iktidar biçimine karşı farz olan itaat değil, isyandır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Bu feryad, birkaç Müslümanın haykırışıdır…

Tarih, iktidarların, kendilerini dokunulmaz kılmak için, nice kutsalları kullandığını, nice kutsallar ürettiğini gösteren örneklerle doludur. Bu tarihsel gerçeklik, içinde bulunduğumuz günlerde de aynen devam etmektedir. “Modern tekfirci” bir yaklaşımla kendisine muhalif her unsuru “vatan haini” damgasıyla hedef haline getiren iktidar ve yandaşları, Nisa Suresi 59. ayeti ve nicelerini manipüle ederek kendilerine itaatin farz olduğunu dile getirecek kadar haddi aşmışlardır. Bu tavrın son örneklerini kendilerini alim addeden bazı kimselerin iktidara yakın gazetelerde neoliberal politikalara meşruiyet kazandırmak için yazılan ve İslam kılıfı giydirilen yazılarında bariz bir şekilde görmekteyiz.

Bunlardan biri, sanki İslam nizamında yaşıyormuşuz gibi emirul mümine itaatin farz olduğunu vurgulayarak başkana itaat edilmesi gerektiğini vurgularken, bir diğeri ise 18 yaşın seçilmek için makuliyetini İslami argümanlarla açıklama gafletine düşüyor ve daha birçoğu ayetleri, iktidarlarını koruma namına eğip büküyor. İslam’ın kutsallarını manipüle etme hadsizliğinin bu boyuta gelmesi, şu ana kadar kamuoyunda yeterli sesi oluşturamamış biz Müslümanların sorumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Ancak bundan sonraki vakitte her ne olursa olsun imkanımız nispetince “Adil Şahitler” vasfına sahip olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı beyan ederiz.

“Ya bendensin ya düşmansın”, siyonizmin ve faşizmin sloganıdır. Düşman üretip herkesi taraf olmaya zorlayan bu iktidarın dayatmalarını ve özellikle uyandırmaya çalıştığı, kendisinin “HAK”, karşısındakinin ise “BATIL” olduğu algısını şiddetle reddediyoruz. Dünya metaına ve nefsine kurban olmuş birinin ALLAH’a isyanı ve dinini tahrifi söz konusu olduğunda yaratılmışlara itaat söz konusu değildir.

Böyle bir atmosferde bizleri de kendilerine itaat etmeye çağıran iktidar ve yandaşları bilsinler ki, bizim için vahyin inşa etmediği her iktidar biçimine karşı farz olan itaat değil, isyandır. Aynı şekilde saray mollalığına soyunan, zenginin sofrasından, sultanın sarayından uzak durmayan bel’am taifelerine karşı hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Ki onlar, seküler değerlerle inşa edilen iktidara namaz kılarak ve başörtüsü takarak geldiklerinde meşru olduklarını zannediyorlarsa büyük bir yanılgı içerisindedirler. Onların, bu şekilde meşru olacaklarını farz etsek dahi

* Onlar, Müslümanların üzerine düşecek bombalardan maddi menfaat bekledikleri vakit meşruiyetlerini kaybettiler!

* Onlar, “Kahraman Amerikan askerlerinin evlerine en az zayiatla dönmelerini temenni ediyoruz” dedikleri vakit meşruiyetlerini kaybettiler!

* Onlar, Irak’ın işgalinde, Libya’nın mahvında, Suriye’nin parçalanması sürecinde taşeronluk yaptıkları vakit meşruiyetlerini kaybettiler!

* Onlar, Allah Resulüne hakaret edenlerin cenazesinde yürüdükleri vakit meşruiyetlerini kaybettiler!

* Onlar, Müslümanları laikliğe çağırdıkları vakit meşruiyetlerini kaybettiler!

* Onlar, açtıkları rakı fabrikalarıyla övündükleri vakit meşruiyetlerini kaybettiler!

* Onlar, kendilerini Avrupa’yla aynı aileden gördükleri vakit meşruiyetlerini kaybettiler!

* Onlar, Emperyalist politikalara meze olup, ellerine Ortadoğu’nun kanını bulaştırdıkları vakit meşruiyetlerini kaybettiler!

*Onlar, Allah’ın ayetlerini az bir pahaya sattıkları vakit meşruiyetlerini kaybettiler!

Dine karşı din cephesi her geçen gün daha da netleşmektedir. Allah hepimize basiret, feraset, izan bahşetsin…

 

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın