İsveç’te Komünistler 6 Saatlik İşgünü Mücadelesini Yükseltiyor

İsveç’in belli kamu işyerlerinde iki yıldır devam eden ve başarılı sonuçlar veren 6 saatlik işgünü denemesi burjuva partilerinin (ülkenin en büyük partisi olan ve “burjuva işçi partisi” niteliğindeki İsveç Sosyal-Demokrat Partisi dahil) direnişi nedeniyle sonlandırıldı ve uygulamanın ülke geneline yayılmaması kararlaştırıldı. Komünist Parti ise işçileri 6 saat için mücadeleyi kendi bağımsız çabalarıyla yükseltmeye davet ediyor.

Aşağıda partinin konuyla ilgili güncel bir bildirisinin çevirisini yayınlıyoruz. (Promete1917 )

İSVEÇ’TE KOMÜNİSTLERİN 6 SAAT MÜCADELESİ

“Stress, iş hastalıkları ve eksik istihdam – böyle olmak zorunda mı?
Daha fazla iş, aile ve boş zaman için
6 saatlik işgünü, hemen şimdi!”

İsveç’in iş gününün bütün ülkede 6 saate indirilmesine ihtiyacı vardır. İşgününün kısaltılması en az ücret kaybıyla yarı zamanlı işleri tam zamanlı işler haline getirecek ve bu da bütün işçilerin, özellikle de kadın işçilerin yararına olacaktır. 6 saatlik çalışma bütün çalışanlar için stresi ve yıpranmayı azaltacak ve günümüzde çalışma hakkı tanınmayan yüz binlerce kişiye iş ve geçim olanağı sağlayacaktır.

Daha kısa bir işgünü hem kadınlar hem de erkekler için, çocuklarına, ailelerine ve arkadaş çevrelerine ve kişisel gelişimlerine daha fazla zaman ayırabilmek anlamına gelmektedir. Ayrıca, iş gününün genel sınırlanması kamu kaynaklarının az sayıda kişinin elinden geniş kitleye, kâr peşinde koşanlardan ücretle geçinenlere aktarılmasını sağlayacaktır.

6 saatlik iş gününün uygulanmasının 90 milyon kron tutacağı hesaplanmaktadır, bu miktar ülkemizde kapitalist sınıfın son on yıllarda elde ettiği muazzam kârların ve yüksek birikimin ancak çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Halihazırda geçerli olan 8 saatlik işgününün ilk kez 1919 yılında uygulama konduğu İsveç’te aradan geçen yıllarda verimlilik 10 kattan daha fazla artmıştır, dolayısıyla aslında 6 saatlik iş günü bir tartışma konusu bile olmamalıydı. Ancak büyük şirketlerin ve zenginlerin çıkarlarını halkın çıkarlarının önüne koyanlar iş gününün sınırlanmasına karşı çıkabilirler.
Her ilde ve her bölgede işçiler iş gününün sınırlandırılması için mümkün olan en büyük enerjiyle mücadele etmelidir. İşçilerin 6 saatlik iş gününü kazandığı her iş yeri diğer bütün işçiler için bir zafer ve ilham kaynağı olacaktır.

Bu kazanımları pekiştirmek için gerekli olan gücün kaynağı iş yerlerimizdedir. Kazanımlar tepeden lütuf yoluyla verilmeyecektir, ancak aşağıdan bir hareketle kazanılabilir. Komünist Parti on yıllardır 6 saatlik iş günü için mücadele etmektedir. Şimdi yurttaşların yasa önerilerini, dilekçelerini, karar tasarılarını bir araya getirerek ve iş yerlerinin önünde ve sokaklarda konuyla ilgili bildirilerimizi dağıtarak daha kısa bir iş günü mücadelemizi daha da güçlendiriyoruz. Bildirilerimizi ve posterlerimizi yaygınlaştırmak için bizimle iletişime geçin.

Çeviri: promete1917 / İşçi Gazetesi – 14 Şubat 2017

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın